Xuất tin vào lồn em hàng xóm lồn đẹp, vợ con về thăm cha mẹ mục đích là để gặp Hải Sơn rồi bàn công chuyện với hắn chứ nếu không thì anh cũng không về. Lần nào về ông Dậu cũng hỏi han chuyện bầu bí làm anh thấy khó chịu lắm. Tại anh không thể chứ đâu phải là ý anh không muốn,Địt nát lồn em hàng xóm dâm dục chỉ là lực bất tòng tâm. Thế nhưng ông Dậu ba anh có hiểu cho anh đâu, cứ gặp là hỏi làm như anh chỉ ăn no rồi chịch cho vợ bầu bì đẻ đái vậy. Còn Mỹ Hạnh từ hôm bắt gặp Hải.