Những ngày sung sướng bên dì ghẻ Megu Fujiura mông to, Quỳnh xuống sàn nhịp từng nhịp để thỏa lòng ham muốn. Miệng nhỏ Quỳnh gần như không ngậm lại được rên ư ử nó cố lấy tay che miệng lại sợ phát ra tiếng quá lớn người ta nghe, lần này bướm nhỏ Quỳnh ra nước không nhiều nhưng nhầy trơn cảm giác ấm ấm nhịp hơn 5 phút tôi thấy không còn kiềm được nửa. – Em ơi, a chịu hết nổi rồi. – Em cũng vậy, anh… anh ơi ra đi, Loạn luân với mẹ kế Megu Fujiura lồn đẹp ra đi anh. Nhỏ Quỳnh cũng không hơn gì, miệng thì cắn chặt lấy lọn tóc tay.