Vụng trộm cùng em tình cũ Yu Shinoda lồn đẹp, sợ vc ra thì tự nhiên thấy trong tủ quần áo treo cái áo khoát mà nhìn như cái áo khoát tôi bị mấy lúc đi Dambri về, mà chắc chắn là cái áo của tôi rồi, Vụng trộm cùng em tình cũ Yu Shinoda thèm cặc lúc trước tôi mua cái này ở Yame có số 07 trước ngực mà tại tôi ghét số 0 nên về tôi hơ lửa lột ra còn dấu trên áo. Bây giờ tôi biết tôi đang ở đâu rồi và phòng này phòng ai luôn rồi. Lấy cái áo khoát mặc dô rồi nghĩ giờ làm sao để ra ngoài đây và tôi.