Vợ tội nghiệp bị chồng bắt phục vụ sếp, khấc nó trượt trượt lên phía… trên ấy… đúng điểm em sướng chồng ơi. Quả thật nhờ ocn cặc cong cong của tôi mà tôi làm tình với mấy em thì mấy em đó đều không quên được tôi. Cố gắng cắm mạnh thêm con cặc vào thật sâu rồi tôi nói: – Kiểu này sướng… còn kiểu nào sướng nữa không? – Hích… hích… kiểu nào cũng sướng mà chồng… em đã lắm chồng ơi… mạnh nữa lên… em chuẩn bị ra rồi! Tôi cố gắng nhấp mạnh thêm, Vợ tội nghiệp bị chồng bắt phục vụ sếp hai cái đùi va vào nhau phành phạch. Nước nhờn.