Thầy giáo mới li dị vợ được bé nữ sinh chiều chuộng, thế nào là nhiều? – Lai láng ướt nhẹp là nhiều chứ sao hì hì! Nga không cười nữa mà chỉ lườm yêu tôi thôi. Xoa xoa cái đùi tôi bảnh a rồi nói: – Nào ngửa người ra phía sau để anh ngắm cái nào. Nhìn ngon lành quá đi mất thôi, Thầy giáo mới li dị vợ được bé nữ sinh chiều chuộng cái khe của em hồng thế không biết! Nga thích lắm vì được khen như vậy nên hai chân dạng to ra. Được thể tôi ngắm kỹ hơn. Vào phòng nghỉ tôi đã chủ động bật hết đèn lên rồi nên nó sáng lắm. Cái khe lồn.