Sung sướng khi chơi nhân viên massage Yua Mikami thiếu thốn, ra cũng ra đời khá lâu tiếp xúc không ít, nên cũng có chút kinh nghiệm. Với ông già lúc nào cũng dặn làm gì làm phải tính toán cho thiệt kỹ lưỡng, Sung sướng khi chơi em gái gọi Yua Mikami thèm cặc nên tôi quen lo xa vậy rồi. Hôm nay đi cũng vì tôi lo xa quá nè haizz. Hôm nay đi gồm tôi và 3 thằng Bi, Sáu, Hảo thằng nào cũng là đàn em mẹ tôi do thằng Toàn quản lí nhưng được tôi thu phục về phe tôi để phục vụ chuyện làm ăn ngoài luồng của tôi. Sau 4 tiếng đồng hồ chạy xe.