Chén cùng lúc hai mẹ con Hatano Yui thèm cặc, ông già con Tiên vẫn bình chân như vại rót thêm can nữa, vừa pha rượu xong thì ngoài vườn đi vào khoảng 5 người già già là chú bác con Tiên nghe nó về qua chơi. Tôi nghĩ thầm, gà sống đá già chết vậy tới chừng nào mới xong chầu này trời. Ba con Tiên kêu: – Mấy đứa đâu, Chén cùng lúc hai mẹ con Hatano Yui thèm cặc còn đồ gì đem lên đi bay. – Chị 2 con Tiên: Còn mà ít à, bắt thêm con gà đi ba. Nghe vậy ba con Tiên định đứng dậy thì tụi choai choai nói: – Để thằng.