Sống chung nhà được địt những cô chị họ cực ngon, hiểm ngày mai chắc chắn sẽ có tin tức” “Vẫn chưa tìm thấy mẹ” “Con đừng lo, Nửa đêm lẻn vào địt những cô chị họ cực dâm về ngủ đi, mẹ chắc ở nhờ nhà người dân gần đó rồi” “Thế sao họ không đi tìm mẹ luôn” “Bây giờ 11 rưỡi đêm rồi con bắt họ phải tìm ở đâu xung quanh toàn là đồi núi địa hình hiểm trở lại đang mưa nữa” “Vâng… con xin lỗi” “Đi lên ngủ đi con” “Vâng” Dương đi lên phòng nằm vật xuống giường nó nhắm mắt lại nhưng trong đầu nó toàn nghĩ đến mẹ ngủ không được, nó vật.