Nhân viên massage số hưởng làm quý bà dâm dục lên đỉnh, tuôn ra lại càng nhiều. Địt kiểu truyền thống này được một lúc thì Duy rút con cặc ra, Nhân viên massage số hưởng làm quý bà dâm dục lên đỉnh đập nhẹ nhẹ vào cái mu lồn mà nói: – Đổi kiểu nhé! Hằng giật lên mà bảo: – Đồi… đổi kiểu gì! Tôi ở ngoài xen vào: – Doggy đi… rồi quay ra bú con cặc của anh nào. Làm kiểu này nhưng mà nằm ngang giường ấy, anh ở dưới đứng là hay nhất. Hằng nũng nịu một tí nhưng rồi làm ngay. Duy hí hửng ra phía sau lấy tay banh cái mông ra mà tiếp tục nhét.