Ngủ nhờ nhà nữ nhân viên Minamata Sakura nứng lồn, quả làm mấy ẻm lóa mắt rồi. Rượu thì mạnh mà tụi nhỏ kia lần đầu uống nên xỉn mẹ nó từ khi hết chai rượu tặng, làm thêm nửa chai XO nửa là 3 nhỏ gục trong đó có em Tiên của tôi, mặc cho tụi nó gục 4 thằng bay qua em còn nói được là nhỏ Trinh của thằng An. Em Trinh này của vẻ kết tôi, Trốn vợ để địt nhau cùng nữ nhân viên Minamata Sakura thiếu thốn nãy giờ uống thì cứ mời tôi rồi còn kéo tôi lại ngồi gần nó với thằng An nửa. Uống hết chai XO thì đến tôi còn ngã ngựa đầu.