Mới gặp lần đầu đã được địt em gái xinh, – Thì tất nhiên là tắm chung rồi.
– Có tranh thủ làm cái nữa trong đấy không?
– Lại còn không. Ông ấy cũng khỏe. Vào tắm mơn trớn tí thì lại lên ngay được. Chơi trong đấy tầm gần 15 phút mới xong.
– Chơi trong đấy vợ có dám rên không
– Thấy không có ai nên cũng rên nhỏ và bật vòi nước chảy để át tiếng đi. Mà anh cũng biết bọn tây cũng đầy đứa dắt nhau vào nhà tắm chơi có thấy ngại gì đâu
– Vợ anh cũng liều ghê!
– Ôi zời lúc đấy cũng vừa sướng vừa nứng nên cũng có sợ gì đâu.
– Xong thế nào nữa?