Đi làm cảm giác lạ với trai trẻ khi bị chồng đá, – Em đố anh biết được đấy! – Anh chịu nhưng anh đoán chắc la ba lần đúng không? Thằng Lâm thấy tôi trả lời thế ngắt lời Tuyết mà nói lại tôi: – Nhầm rồi, Đi làm cảm giác lạ với trai trẻ khi bị chồng đá nhìn cái mặt vợ tôi thế, chắc năm lần là ít! Tuyết cười hì hì nói: – Đúng rồi đấy… em mà bị chạm vào cái hột le với chạm vào điểm G thì chỉ vài cái nhấp thôi là không chịu được, nước nó cứ phun ầm ầm ra luôn đấy! – Vậy thì quá nhiều, hơn vợ anh bao nhiêu đấy! Nói.