Chị kế biến thái bắt em trai phải làm mình sướng, của Cường ngập lút cán trong lồn Vy. Cô sàn tới sàn lui trước khi cưỡi ngựa cho anh. Cường nằm im thưởng thức vì ở tư thế này người đàn ông không cần vận động mà hoàn toàn có thể thưởng thức từng cái nhún, cái vặn của người phụ nữ nên rất sướng. Tư thế này cũng có thể giúp Cường ra lẹ hơn vì anh không thể tự chủ được, khi đã tới rồi mà Vy vẫn nhấp không ngừng lại tất nhiên là bị xì khí sớm. Cường nằm im, co tay, Những cậu em mới lớn bị chị kế dắt vào đời hai khuôn ngực của.