Đến nhà bạn chơi đụ luôn vợ bạn, em ấy còn hơn tuổi Tuyết vợ mày nhỉ. Dạo này không gặp không biết hàng họ thế nào? Thằng Lâm lườm tôi một cái rồi bảo: – Hàng họ thế nào là thế nào? Tôi muốn trêu nó nên nói: – Là xem có xuống cấp không chứ còn thế nào nữa. Mày dùng là hay phá đồ lắm, Giúp đỡ vợ của bạn thân mang thai mấy em về tay mày sau vài tháng là hàng họ nát như tươm còn gì nữa. Thằng Lâm cười khằng khặc nói: – Đấy là không phải hàng của mình thôi, có xác định lâu dài với mấy em.