Chén vợ bạn tập thể cực phê, bộ bị lèn thiệt chặt. – Á… đau quá… hai anh chơi ác lắm… đau quá đi mất… Vy cứ la lớn đến khi cả dương vật dài sọc nằm an vị trong ruột già cô mới thôi. Tư thế này buộc Vy chỉ còn biết ôm chặt lấy gã tóc vàng, Vợ của bạn dâm dục nên bị địt tập thể xiết mạnh người gã cho bớt cơn đau thốn. Cả hai để yên một lúc cho Vy làm quen. Gã tóc vàng cười nói: – Đụ má… mày sướng nhất nha… được phá trinh cả hai lỗ của em luôn… Vy bị đau đít đến bật khóc thành.