Bố chồng may mắn và cô con dâu hiếu thảo,, – Mẹ! Con muốn mẹ! – Giọng Long đã khàn đục vì dục vọng lên cao.
– Đừng! Làm vậy mẹ thấy có lỗi với cái Thảo lắm.
– Mẹ đừng lo về vợ con. Cô ấy cũng như con thôi, Bố chồng may mắn và cô con dâu hiếu thảo rất thương mẹ. Chúng con muốn mẹ được hạnh phúc mà bố không làm tròn trách nhiệm.