Bệnh nhân may mắn bị em y tá vắt kiệt tinh trùng, lựa chọn của thằng Quang và cũng cảm thấy thoải mái hơn để Hiền giúp cô bé. Tôi vỗ vai thằng Quang khích lệ. – Này mày cầm lấy. Tôi đưa Quang cái túi có một cây giờ và một phong bì. – Giò chú Thới làm từ con lợn hôm qua. Còn cái này là tấm lòng của bọn tao chúc Tết hai bác. Định đến nhà mày, nhưng mà kiểu gì ông bà cũng lại từ chối như lần trước. Mày hiểu bọn tao mà, Bệnh nhân may mắn bị em y tá vắt kiệt tinh trùng cầm lấy đi. Thằng Quang cầm cái túi, nó thật sự cảm kích,.