Anh trưởng phòng và nhân viên thực tập Sakura Miura lồn đẹp, cái hoạt động của đoàn thanh niên, Gja tình em nhân viên mới Sakura Miura nứng lồn nhưng tôi cũng nói cho anh em là đoàn đội thì nó tốt lắm nhưng thật ra do thiếu người trong khâu quản lý nên nó lòi ra nhiều cái khó coi. Mấy đứa đoàn viên nó đi hoạt động rồi kiểu như ra vào gặp nhau thì cảm thấy có tình cảm rồi phang nhau ầm ầm rồi sau đó bỏ nhau rồi rất nhiều hệ lụy nó làm thành một mớ hỗn độn. Sau thi tốt nghiệp thì tôi có tham gia 1 chuyến du khảo hoạt động khám chửa bệnh.