Ông chồng tội nghiệp và cô vợ dâm lẳng lơ nói chuyện với Lâm một chút thì tôi rút cái điện thoại ra bấm bấm. Lâm có vẻ hí hửng bởi chuyện này lắm. Đang chém gió vui thì thằng Công bị gọi điện đánh xe đưa sếp đi có việc tôi ngồi lại với thằng Lâm. Thằng Công vừa mất dạng thì thằng Lâm hỏi: – Mày ăn gấu của em nó mà chẳng ới tao một tiếng! – Ô hay! Em nó không cho phép ới kiểu gì. Thằng Lâm muốn hỏi tôi xem hàng họ em Hạnh thế nào hồ hởi lắm: – Hàng họ em ấy.