Tag: Erina Oka

Mối tình của nữ sinh và thầy hiệu trưởng

Mối tình của nữ sinh và thầy hiệu trưởng, toại nguyện cho anh ta. Lát sau Vy đẩy hòa nằm ngửa lại, Mối tình của nữ sinh và thầy hiệu trưởng cô nhấp nhổm cho dương vật chạy ra vào. Cảm giác thấu tận xương thịt vì dương vật hòa khá to. Nhưng Vy thấy anh chàng có vẻ sướng vì dù sao cơ hậu môn thất chặt, bót hơn cửa mình nhiều nên anh chàng thích thú là phải. Lát sau cảm giác đau vơi dần, Vy nhún nhảy nhè nhẹ. Cô bấu chặt ngực hòa làm điểm tựa. Vy nhấp nhổm tý thì mỏi chân quá. Hòa nhận ra điều đó bèn nhẹ nhàng đỡ cô.